Do każdego zamówienia doliczamy 1 zł.

Wywołanie filmu kolorowego w procesie C-41 – 5,50 zł

Wywołanie filmu czarno-białego – 17,00 zł

Cena wywołania nie obejmuje index printu.

Index print 10×15 – 2,00 zł
Index print 10×15 z kliszy pociętej – 4,00 zł (min 4 klatki)

Forsowanie filmu czarno-białego dopłata 8,00 zł.
Nie forsujemy filmów kolorowych i nie krosujemy filmów kolorowych/slajdów.
Nie wywołujemy filmów w procesie ECN2 (z warstwą węglową) oraz slajdów (E-6 chrome).