Wykonujemy zdjęcia do dowodu osobistego, legitymacji, paszportu, dyplomowe

CENA za 6 szt. – 30,00 zł

każda dodatkowa sztuka – 3,00 zł

nagranie zdjęć na płytę cd lub wysłanie e-mail – 5,00 zł

zdjęcia do dokumentów z własnych plików za 4 szt. – 12,00 zł